Verwondering, verdieping en openheid

Ideologie

Waarin wij geloven

De Uilenhof is een christelijke vmbo en havo-junior school die vanuit relatie werkt aan eigentijds onderwijs. Wij geloven dat iedereen in relatie tot elkaar mag ontdekken hoe geliefd, uniek en waardevol we zijn. De ander beschouwen als je eigen familie betekent voor ons het aangaan van een onverbrekelijke band. Wij zijn een inspiratiebron voor familiewaarden in de samenleving. Met een frisse blik naar buiten staat verwondering, verdieping en openheid bij ons centraal.

Missie

Wat wij beloven

Wij willen een school vormgeven die als een voorbeeldfamilie is voor al onze leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en anderen die met ons samenwerken. Wij inspireren de samenleving om met elkaar om te gaan als een familie: gunnend, stimulerend, onvoorwaardelijk. We moedigen iedereen aan dit ook te doen en als familielid verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de ander. We ontwikkelen onszelf naar de bedoeling die God met ons voor heeft.

Visie

Wat wij zien en wat we willen zien

Wij zien een samenleving voor ons waar mensen niet wegkijken, maar een hand uitsteken naar de ander, alsof het een broer, zus, oom of tante is. In zo’n samenleving maken mensen een bewuste keuze om de ander als familie te beschouwen. Het raakt ons als we in de huidige samenleving om ons heen kijken en zien dat velen voor zichzelf kiezen en leven, soms vervreemden of waar juist familiebanden onder druk staan. Wij hebben een wereld voor ogen waar mensen een familieband aangaan voor het leven. Daar ontstaat voorspoed, verbinding, ontwikkeling en gemeenschapszin.

Kijken door familie-ogen

Unieke kracht

Waarom wij dit kunnen waarmaken
  • Tijd voor elkaar: Wij investeren veel tijd in elkaar. We willen onze familieleden leren kennen, weten wie ze zijn. Of het nou leerlingen zijn, medewerkers, buurtbewoners of ouders/verzorgers.
  • Kleinschaligheid: Wij beschikken over een kleinschalige, overzichtelijke school en zien dat als een groot voordeel.
  • Gelijkwaardigheid: In een sfeer van openheid en betrokkenheid maakt het niet uit of je leerling, docent, conciërge of directeur bent. Wij denken in relaties en niet in posities.

Onze kernwaarden

Waaraan herken je ons (de 4 V’s)

Het is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend dat school leuk is… totdat je ons hebt leren kennen.

  • Wij zijn vrolijk en geven zinvol en eigentijds onderwijs.
  • Wij moedigen elkaar aan begripvol en vergevend te zijn als dingen niet lopen zoals we hopen of verwachten.
  • Samen met alle leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en anderen die met ons samenwerken voelen we ons verantwoordelijk voor ons gedrag, onze afspraken en resultaten.
  • We staan in verbinding met iedereen die deel wil uitmaken van onze familie. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, huidskleur. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken we oprecht over zaken die we belangrijk vinden.
Een hand uitsteken naar de ander

Ontwikkeling

Familierelaties aangaan

De Uilenhof wil dat iedereen de durf heeft om binnen en buiten de school familierelaties aan te gaan. Die mensen gaan het ver schoppen in hun leven is onze overtuiging. We zien voor onszelf een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Vrijmoedig spreken over onze overtuigingen en anderen daar ook naar vragen. Van hart tot hart bouwen aan een school waar leerlingen, ouders/verzorgers zich mede–eigenaar voelen en die school een verlengstuk is van thuis.

Kijken door familie-ogen