Ouder- en deelraad

Het medezeggenschap op onze locatie wordt gevormd door een ouderraad, leerlingenraad en personeelsgeleding.

De ouderraad behartigt bij schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en penningmeester/secretaris. De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging uit de verschillende leerjaren en bestaat momenteel uit acht leden.

Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De ouderraad organiseert elk jaar een thema-avond over een actueel onderwerp en is met 2 leden vertegenwoordigd in de deelraad.

De deelraad wordt gevormd door personeel, ouders en leerlingen. Heeft u een vraag, een idee of een suggestie, dan kunt u dit bij de ouderraad kenbaar maken (ouderraad.uilenhof@cvo-av.nl). Het contact voor de deelraad verloopt via de voorzitter.