Het domein Vorming en Vaardigheden omvat alle activiteiten die te maken hebben met studievaardigheden, sociale vaardigheden, kennismaking met beroepen en opleidingen en de stages. Leerlingen die op de Uilenhof zitten volgen allemaal het profiel Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is een breed profiel waarin kennis gemaakt wordt met allerlei beroepen vanuit de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. Op weg naar het praktijkexamen in klas 4 volg je theorie- en praktijklessen vanaf klas 1.

In de onderbouw noemen we die lessen Skills, in de bovenbouw D&P. Je leert jezelf kennen, je ontdekt wat je leuk vindt, waar je goed in bent en welke vervolgopleiding het beste bij je past. Pas als je naar het MBO gaat kies je een bepaalde richting.