15 maart 2020

Berichtgeving sluiting school i.v.m. coronavirus

Update 15 maart 2020

Vanmiddag heeft het kabinet besloten om verdergaande maatregelen te nemen met het oog op het beperken van de verspreiding van het Corona-virus. Eén van die maatregelen is dat scholen per direct gesloten worden. In dit bericht lichten wij toe wat dit betekent:

  • Leerlingen komen vanaf maandag 16 maart 2020 niet naar school. Deze maatregel geldt tot en met 6 april.
  • Maandag 16 maart kan door leerlingen als ‘vrije dag’ worden ingevuld. Dit betekent echter niet dat leerlingen ook de komende dagen ‘vrij’ zijn. Maandag worden door directie en docenten maatregelen voorbereid om het onderwijs op afstand (voor een deel) te kunnen blijven verzorgen. U en jullie krijgen daar maandag rond 17.00 uur verder bericht over.
  • Binnen de capaciteit die we als scholen in deze situatie hebben, zullen we ons als eerste richten op de examenleerlingen. In dit verband is het ook belangrijk wat de overheid besluit ten aanzien van de examens.
  • De leerlingen die opvang nodig hebben omdat hun ouders in de vitale beroepssectoren werken en niet zelfstandig thuis kunnen blijven, zijn maandag vanaf 9.00u welkom op school.

We begrijpen dat de maatregelen die nu genomen worden ingrijpend zijn. We zullen verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen en proberen de gevolgen voor het onderwijs zo goed als mogelijk te beperken. Laten we in deze bijzondere tijd er vooral zijn voor elkaar, ook als dat wat meer op afstand gaat gebeuren. We hebben elkaar nodig. We weten ons daarbij gesteund door veel toegewijde en bekwame docenten en onderwijs ondersteunend personeel. Zij zullen zich voor het onderwijs blijven inzetten, zover als dit binnen hun vermogen ligt. Naast steun aan elkaar weten we ons als christelijke onderwijs ook gesteund door onze God.

Voor vragen kunt u contact opnemen met school.

Met vriendelijke groet,

Adri Hoekstra

directeur