28 januari 2020

Bezoek aan Lille

Vanmorgen vroeg zijn er een groot aantal leerlingen uit mavo 2 vertrokken naar Lille en Keulen.

Hier kunnen ze hun spreekvaardigheid oefenen. Duits of Frans. Zo kunnen ze een betere taalkeuze maken voor Frans of Duits in het 3e leerjaar. In Lille wordt Frans gesproken en in Keulen Duits.

Hieronder een aantal foto’s vanuit Lille.