9 september 2015

Jaarlijks een gezondheidsprogramma

De Rivas verzorgt jaarlijks in samenwerking met scholen een gezondheidsprogramma. Hieronder staat het programma voor dit schooljaar.

 

Het reguliere programma voor aankomend schooljaar ziet er als volgt uit.

·         VMBO klas 1, MAVO/HAVO klas 1 en HAVO klas 2: Een preventief gezondheidsonderzoek ‘Keep in touch’, dat bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst over lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding, bewegen, enz.), pesten en school, door de jongeren zelf. Het meten van lengte en gewicht en een gesprek met de jeugdverpleegkundige waarin de resultaten van de vragenlijst en de metingen besproken worden.

·         VMBO klas 3: Een preventief gezondheidsonderzoek ‘Keep in touch’, dat bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst over lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding, bewegen, enz.), pesten en school, door de jongeren zelf en het meten van lengte en gewicht. Op basis van het dossier, de uitkomsten uit de vragenlijst en/of de signalen van de mentor wordt een onderzoek op indicatie gepland door de jeugdverpleegkundige/-arts.

·         Onderzoeken op vraag van jongeren, ouder(s) of school bij vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten, voor advies of doorverwijzing.

 

Voorafgaand aan bovengenoemde onderzoeken krijgen de jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) een informatiebrief waarin aangegeven wordt wat het onderzoek inhoudt en dat dit binnenkort plaats zal vinden.

 

Voor vragen, voorlichting of een afspraak met de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van uw school, kunt u contact opnemen met het team:

Jeugdverpleegkundige Annemieke Verschoor e-mail: a.verschoor@rivas.nl

Jeugdarts P.J.G.A.M. van Eeden e-mail: p.van.eeden@rivas.nl

 

Informatie over het contactmoment kun u vinden op www.rivas.nl/keepintouch