23 juli 2019

De vakantie is begonnen!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe. We hopen elkaar weer te zien op maandag 2 september. Klas 1 start dan met een introductieweek.

Voor klas 1 ziet deze week er globaal als volgt uit:

Maandag boeken halen
Dinsdag jaaropening, kennismakingsspellen en speurtocht in de school
Woensdag een eerste vakles en kennismakingsspellen met je mentorcoach
Donderdag sportdag
Vrijdag een vakles, een speurtocht in de stad en een picknick Buiten de Waterpoort

Klas 2 heeft deze week extra mentorlessen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast is er op woensdagmiddag een picknick en een filmopdracht en op donderdag een sportmiddag.
In klas 3 en 4 zal, tijdens de mentorles, extra tijd besteed worden aan kennismakingsactiviteiten.

Voor nu lekker vakantie en tot in september!