18 mei 2018

Grote tevredenheid over de tevredenheidsenquête

Alle scholen in ons land nemen jaarlijkse tevredenheidsmetingen af bij de
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Online is te zien hoe onze school scoort en zich verhoudt tot collega-scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond en jaarlijks bijgesteld.

We zijn trots op de waardering die onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ons geven. Met een gemiddelde oudertevredenheid van een 8,1 is er voor de Uilenhof alle reden tot tevredenheid! We zijn trots dat diverse scores zijn gestegen t.o.v. het vorige jaar!

Bekijk hier onze resultaten.