6 februari 2015

Informatieavond en klankbordbijeenkomst mavo 2

Op donderdag 12 februari a.s. organiseren we een informatieavond over de vakkenpakketkeuze. Aan het einde van klas 2 gaan de leerlingen verder met een aantal vakken en stoppen zij met een aantal vakken.

Op deze avond informeren we ouders over het keuzeproces en het belang van vakken voor havo en mbo-vervolgopleidingen. De avond begint om 19.30 uur. Na de pauze trekt de school en de ouderraad samen op en willen we met elkaar gaan ‘klankborden’ over onder andere gebruik van smartphones op school. De avond duurt tot ca. 21.15 uur.  Klik hieronder voor de uitnodiging