4 februari 2021

Kansrijk adviseren en de mogelijkheden op de Uilenhof

Landelijk is er nu veel aandacht voor het kansrijk adviseren van leerlingen.

De Uilenhof werkt al jaren met een brede brugklas voor leerlingen die een kader- gemengd/ theoretisch advies of een mavo-havo advies krijgen. Komend schooljaar zullen wij de leerlingen zo indelen dat we kansrijke advisering kunnen waarmaken. Potentiële havo leerlingen krijgen op niveau les in een meer homogenen groep, net als de leerlingen die met een kader/ gemengd advies binnenkomen. Ook met de groepsgrootte houden we rekening zodat optimale ondersteuning mogelijk is.

In dit kader is ook ons flexrooster van belang. Leerlingen krijgen, naast de vaklessen, de ruimte om een kwart van de lestijd zelf in te delen met flexlessen. Flexlessen bieden ruimte aan extra vakondersteuning, vakverdieping en ondersteuning bij leren leren en huiswerk plannen. Juist in deze tijd is het daardoor mogelijk om leerlingen te ondersteunen op die gebieden waar ze door corona achterstanden hebben opgelopen. Intensieve begeleiding door de mentoren en ons ondersteuningsteam maakt deel uit van het op niveau krijgen en houden van de leerlingen.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen dan kunt u met mevrouw Bakker, cöordinator leerjaar 1, of met mij contact opnemen.

De Uilenhof maakt samen met de scholen van CVO-AV gebruik van de Opendag App. In deze App, die gratis is te downloaden in de appstore of de Playstore, is alle relevante informatie over onze school te vinden. Ook staan er diverse filmpjes die laten zien hoe bijvoorbeeld ons flexrooster werkt en welke voordelen dat voor een leerling heeft. In de app staat de actuele informatie rond de opendagen en het aanmelden.

We vinden het prettig als u uw leerlingen wilt wijzen op deze app.

Adri Hoekstra

Directeur Uilenhof