23 mei 2017

Klasgenoot op afstand

Dat de ICT de afgelopen jaren in ontwikkeling is geweest weten en zien we dagelijks om ons heen. Soms vragen we ons af of alles wat ontwikkeld wordt ook daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de maatschappij. Via dit bericht willen wij als de Uilenhof zijnde u vertellen dat de ICT inmiddels al zover door is ontwikkeld dat leerlingen die langdurig afwezig zijn van school vanwege ziekte toch mee kunnen draaien binnen hun eigen klas.

Als school hoop je hier nooit mee te maken te krijgen, maar je ontkomt er helaas niet altijd aan. Ook wij werden dit jaar opgeschrikt nadat een leerling plotseling ernstig ziek bleek te zijn en een langdurig revalidatietraject zou moeten ondergaan. Via de ouders zijn we op enig moment in contact gekomen bij een stichting die ‘klasgenoot van KPN’ faciliteert. Dit project houdt in dat de leerling via een digitale verbinding die gemaakt word tussen school en thuis toch kan deelnemen aan de lessen.

In de klas staat een groot beeldscherm met een camera daarop gemonteerd op een tafel in de klas. De leerling is te zien op het beeldscherm voor zijn klasgenootjes en met de camera kan de zieke leerling ook zijn eigen klas bekijken. De docent spreekt in een microfoon waardoor de zieke leerling alles op kan vangen van de les en zo toch kan deelnemen.

Binnen de klas zijn er 3 buddy’s aangesteld die ervoor zorgen dat het beeldscherm altijd op de juiste plek en op het juiste moment is geïnstalleerd, zodat er niets van de les gemist hoeft te worden.
Eén van onze kernwaarden is verbindend en we zijn blij dat we dit voor iedereen op welke manier ook kunnen blijven!