Leerlingen in actie voor leeftijdsgenoten in Afrika. 1