6 januari 2015

Lees alles over onze school op scholenopdekaart.nl

Uilenhof is onderdeel van Christelijke Scholengroep De Hoven en valt onder het bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). Uilenhof, Nieuwe Mavo, TOT en Havo Junior, is een kleine school met leerlingen en medewerkers met groot talent. De onderwijsfilosofie wordt weergegeven door de letters GIEK, wat staat voor Geborgenheid, Inspiratie vanuit de Bijbel, Eigenheid en Kwaliteit. Het onderwijsconcept op de Uilenhof kenmerkt zich door samenhang. De vakken zijn geconcentreerd in zes domeinen: Talen, Kunst & Cultuur, Sport & en Bewegen, Science, Loopbaanoriëntatie en Mens & Maatschappij. Domeinoverstijgend onderwijs zien we binnen de domeinweken, waarin leerlingen werken aan projecten, buitenschools leren en grotere prestaties. Er is een goede aansluiting op basisonderwijs en de hogere niveaus van MBO en Havo. De leerlingen starten in een mavo/havo brugklas of in de op techniek en technologie gerichte versnelde stroom "TalentOntwikkelingTechniek" (TOT). In  het tweede leerjaar vervolgt de leerling zijn/haar schoolloopbaan in Nieuwe Mavo 2, TOT 2 of  Havo Junior 2.  De Havo Junior 2 leerlingen vervolgen hun loopbaan op Lyceum Oude Hoven vanaf leerjaar 3. In de TOT-stroom bestaat de mogelijkheid het traject mavo-mbo-hbo af te leggen in negen jaar. Lees hier alle overige informatie: http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2965/Uilenhof-Nieuwe-Mavo-Havo-Junior-TalentOntwikkelingTechniek-TOT