17 maart 2015

Uilenhof een kleinschalige Christelijke school

De Uilenhof is een kleinschalige christelijke school. De docenten op onze school werken nauw samen. Ze brengen zoveel mogelijk samenhang aan tussen leerstof door samen te werken in domeinen. Binnen de Uilenhof hebben we de domeinen: Science, Talen, Sport en bewegen, Kunst en cultuur, Mens en maatschappij en Loopbaanoriëntatie. Alle leerlingen hebben onderwijsactiviteiten in de zes domeinen.

 

Binnen de Uilenhof bieden we drie opleidingen aan: Nieuwe Mavo, Havo Junior en TOT (TalentOntwikkeling Techniek). Als je in het eerste jaar start, beginnen leerlingen in een mavo-havo brugklas. Als in de brugklas blijkt dat een leerling toe is aan meer uitdaging, kan de leerling vanaf januari gaan werken met havo-leerstof. Vanaf schooljaar 2012-2013 bestaat de mogelijkheid om havo 2 op de Uilenhof te volgen. Op die manier bieden we Havo Junior aan in een kleinschalige, uitdagende omgeving.

 

Ons onderwijsprogramma is een mix van theoretische en praktische opdrachten. Leren door ontdekken en zelf proberen neemt een belangrijke plaats in. Binnen ons onderwijs gebruiken we verschillende werkvormen. Viermaal per jaar organiseren we een domeinweek met onder andere projecten, (film)voorstellingen, gastlessen en excursies. In klas 1 en 2 besteden we veel aandacht aan studievaardigheden en sociale vaardigheden.  

De meeste leerlingen gaan na het behalen van het diploma naar het mbo. Een steeds grotere groep gaat verder met havo. Aan het einde van klas 1 bestaat ook de mogelijkheid om verder te gaan met havo 2.

 

Binnen de Nieuwe Mavo is ook het TOT-traject mogelijk. TOT staat voor: Talent Ontwikkeling Techniek. Het gaat hier om een verkorte tl-opleiding met een accent op techniek en technologie.

 

Binnen de Uilenhof kunnen leerlingen de volgende diploma's behalen:

• Gemengde leerweg (5 theoretische vakken + het beroepsgerichte vak technologie)
• Theoretische leerweg (6 theoretische vakken)
• Theoretische leerweg met certificaat TL+ (6 theoretische vakken + het beroepsgerichte vak technologie)

 

De Uilenhof maakt deel uit van de Christelijke Scholengroep De Hoven. Deze scholengroep bestaat uit zes locaties. Binnen CS De Hoven zijn er goede overstapmogelijkheden. Dat betekent dat je kunt overstappen naar een ander schooltype wanneer dat beter bij je past. We hebben ervoor gezorgd dat de verschillende scholen goed op elkaar aansluiten.