7 april 2014

Mondeling examen Engels nieuwe stijl

De vierde klassers deden mondeling examen Engels nieuwe stijl.

Elke leerling krijgt de opdracht zich –voorafgaand aan het eigenlijke mondelinge examen- voor te bereiden op vier situaties waarin ze zich later in het Engels moeten uitdrukken.

Ze hadden hiervoor al op allerlei manieren geoefend tijdens de lessen.

Voorbeelden van situaties zijn:

– aangifte doen van een verloren portemonnee in een politiebureau,

– bij de douane uitleggen dat ze niet proberen te smokkelen

– zich inchecken aan de balie van een hotel,

– op een eerstehulppost om hulp vragen na een val met hun fiets.

4 docenten speelden de rol van politieagent, douanebeambte, receptionist en arts. Eén docent zat bij de voorbereiding en een ander zorgde ervoor dat alles in het taaldorp soepel verliep.