5 februari 2019

Ouder-kind gesprekken n.a.v. rapport periode 2

(docentenspreekuur) donderdag 14 februari a.s.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit om onze ouder-kind gespreksmiddag/avond te bezoeken op donderdag 14 februari a.s. U kunt als ouder/ verzorger samen met uw kind in gesprek met de mentor en/of een vakdocent. Het doel is om te kijken welke voortgang uw zoon/dochter heeft gemaakt en om te komen tot afspraken voor de komende periode.

Via onderstaand formulier kunt u aangeven met welke mentor/vakdocent(en) u graag wilt spreken. Wij stellen het op prijs als u samen met uw zoon/dochter naar school komt, maar laten de keuze hierin vrij.

Uw zoon/dochter ontvangt op dinsdag 12 februari een overzicht van de ingeplande gesprekken.
Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk voor maandag 11 februari 09.00 uur in te schrijven.
Na dit tijdstip is dit niet meer mogelijk.