6 maart 2014

Ouderraad heeft 4 nieuwe leden, maar zoekt er nog meer!

Binnen de Uilenhof zijn ouders/verzorgers vertegenwoordigd in de ouderraad. De ouderraad behartigt bij schoolleiding en bestuur de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen. Op dit moment bestaat de ouderraad uit 4 leden, we zouden graag zien dat dit er meer worden.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en penningmeester/secretaris. De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging uit de verschillende leerjaren. Twee leden hebben ook zitting in de deelraad van de stichting. Bij bijgevoegde brief staat de oproep uitgebreider omschreven. Intussen hebben zich vier nieuwe leden aangemeld. Daar zijn we blij mee. We zoeken nog minstens 1, maar bij voorkeur 2 andere nieuwe leden. Bekijk hieronder de brief en bekijk hier de informatie over de ouderraad op onze site. 

Oproep van de Ouderraad.pdf