30 januari 2014

Ouderraad zoekt nieuwe leden

Binnen de Uilenhof zijn ouders/verzorgers vertegenwoordigd in de ouderraad. De ouderraad behartigt bij schoolleiding en bestuur de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen. Op dit moment bestaat de ouderraad uit 4 leden, we zouden graag zien dat dit er meer worden.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en penningmeester/secretaris. De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging uit de verschillende leerjaren. Twee leden hebben ook zitting in de deelraad van de stichting. Bij bijgevoegde brief staat de oproep uitgebreider omschreven. We zien graag veel positieve reacties tegemoet. Bekijk hieronder de brief en bekijk hier de informatie over de ouderraad op onze site.