21 februari 2019

Persoonlijke verhalen (deel 2)

‘De kans krijgen om te laten zien wat je kunt’

Zonder De Uilenhof had hij nooit zover kunnen komen. Dat is de stellige overtuiging van Dennis Ooms uit havo 2, in school de Havo Junior klas genoemd.

“Dit is een kleine school en dan word je beter en sneller geholpen wanneer je ergens mee zit”, zo redeneert hij. Dennis koos twee jaar geleden daarom heel bewust voor De Uilenhof. Makkelijk was die keuze overigens niet. “Mijn beste vriend ging naar een andere school en ik heb getwijfeld of ik ook daarheen zou gaan. Gelukkig heb ik dat niet gedaan.”

De Uilenhof heeft hem de kans gegeven om te laten zien wat hij kan. “Ik had eigenlijk een vmbo-advies gekregen, maar door me goed in te zetten en met hulp vanuit De Uilenhof kon ik na het eerste jaar naar de havo.”
Voor het vak Nederlands was de voortgang van Dennis nog niet helemaal voldoende om te kunnen doorstromen naar de havo, maar de docenten gaven hem het vertrouwen om met extra ondersteuning toch de stap te maken.

Dat vertrouwen heeft alles te maken met het familiegevoel, dat belangrijk is bij De Uilenhof. “We behandelen de kinderen op school alsof het onze eigen kinderen zijn. Dat is de filosofie van de school. We kijken met familie-ogen”, legt Yvette Sandberg uit. Zij is docente Frans en Duits en voorzitter van het vakgebied Talen. Met veel genoegen ziet ze dat de school zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld heeft en professioneler is geworden.

“Voorheen zaten we met de vakken Nederlands, Frans, Duits en Engels overal verspreid in het gebouw. Nu hebben we als talengroep, net als alle andere domeinen, een eigen vleugel tot onze beschikking. Doordat we dichtbij elkaar zitten, zijn we steeds meer gaan samenwerken en dat komt ten goede aan de leerlingen. Zij krijgen beter op elkaar afgestemd taalonderwijs. We zijn als docenten meer betrokken bij elkaar en bij de leerlingen.”

Docent Yvette ziet het als haar voornaamste missie om leerlingen te motiveren om te zoeken naar waar ze goed in zijn. En dat vervolgens te gaan doen. “Toen ik zelf nog op de middelbare school zat, ontdekte ik dat wiskunde totaal niet mijn ding was. Frans daarentegen leerde ik heel snel en makkelijk. Daardoor was de keuze om Frans te gaan studeren, uiteindelijk voor mij een logische.”

“Daarnaast probeer ik de leerlingen voortdurend mee te geven dat ze nu nog niet kunnen weten wat er later allemaal zal gebeuren. Daarom moeten ze niet alleen kiezen waar ze goed in zijn, maar hun best doen voor alle vakken.”

Dennis Ooms van havo 2 heeft het gedaan, want hij zit nu in havo 2. En hij haalt behoorlijke cijfers. “Ik heb dit jaar veel aan de flexlessen gehad die na de zomer zijn ingevoerd. Daardoor kan ik het meeste huiswerk op school maken. Vroeger gebeurde het weleens dat ik met huiswerk thuiskwam en dat ik dan vergeten was waarover het precies ging. Dan liep je vast. Nu kan ik in een flexles gewoon naar een docent gaan en vragen of hij of zij me even wil helpen.”

Voor Dennis hebben de flexlessen nog een extra voordeel. “Ik zit op voetbal en doe aan vechtsport. Het is dan fijn dat ik thuis bijna niks meer hoef te doen aan school, zodat ik lekker kan gaan trainen. Het sporten is goed te combineren met school.”