14 februari 2019

Persoonlijke verhalen (deel 1)

‘Iedereen kent elkaar op deze school’

“Deze school is heel gezellig. Het is overzichtelijk en iedereen kent elkaar op deze school.” Eerstejaars leerling Indy Haak uit Langerak heeft geen spijt van haar keuze voor De Uilenhof in Gorinchem.

Van het dorp Langerak naar de stad Gorinchem; het is wel een eind fietsen voor Indy. “Ik vind school leuker dan fietsen”, reageert ze gevat over de afstand van 16 kilometer. “Gelukkig heb ik een abonnement op de bus, bij slecht weer mag ik die nemen.”

Indy wist al vanaf groep 6 van de basisschool dat ze naar de Uilenhof wilde gaan. “Een kleine school waar ik niet verdwaal, dat past wel bij mij.” Een bezoek aan een Open Dag bevestigde haar voorkeur en sinds september dit jaar zit ze in de brugklas mavo/havo. Na het eerste jaar splitsen de niveaus zich in mavo 2, havo of het beroepsgerichte mavo-mbo traject waarbij leerlingen in 6 jaar zowel een mavo als mbo diploma kunnen halen.

Eén van de docenten van Indy is Corrie Vlot. Drie jaar geleden kwam ze als docent Kunst naar De Uilenhof. “Het is een prettige, kleinschalige school waar veel aandacht is voor de leerlingen. In mijn vak heb ik het voordeel dat de kinderen vaak zelfstandig aan het werk zijn. Daardoor heb ik gelegenheid om een praatje te maken en te horen hoe het met de leerlingen gaat.”

Alle eerstejaars leerlingen van De Uilenhof hebben elke week één les van 80 minuten in het vak Kunst en Cultuur. “Dat geeft genoeg tijd om spullen te pakken, te werken aan een project en alles weer op te ruimen. Als je in de bovenbouw het vak tekenen kiest, krijg je meer kunstlessen. Ook is het met ons nieuwe flexrooster mogelijk om een module kunst te volgen. Dan gaan de leerlingen bijvoorbeeld aan de slag met graffiti of speksteen bewerken.”

Dit schooljaar start er een bijzonder project op de Uilenhof. De havo 2-klas gaat zich dan bezig houden met een project over de Tweede Wereldoorlog, en dan met name over de gebeurtenissen uit die tijd in Gorinchem. Onder leiding van de docent Drama van De Uilenhof wordt de samenwerking aangegaan met de historische vereniging, het theater en met een groep basisscholen uit de stad. Leerlingen van De Uilenhof zullen een theaterstuk instuderen waarin Gorinchemse bijzonderheden uit de Tweede Wereldoorlog nagespeeld worden. Deze wordt bezocht door leerlingen uit het Gorinchemse basisonderwijs.

Docente Corrie Vlot geniet van de ruimte die ze in haar vakgebied krijgt om de lessen in te vullen. “De impact van de kunstvakken moeten we niet onderschatten. Ik vind dat we een wezenlijke toevoeging hebben om hedendaagse vaardigheden aan te leren zoals creativiteit, samenwerken en kritisch denken. Veel vakken op school hebben een cognitieve inhoud, maar binnen ons prachtige domein speelt emotie ook een belangrijke rol. Het brengt leerlingen echt een stap verder.”

De Langerakse leerlinge Indy Haak is het hiermee eens. “De creatieve en technische vakken vind ik leuk. Ik houd ervan om met mijn handen te werken.”