25 mei 2018

Privacy

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - van kracht.

Dat heeft gevolgen voor hoe wij, en iedereen in Europa, met persoonsgegevens omgaan. Denk hierbij aan bijv. foto’s en administratieve gegevens, maar ook andere (nu vanzelfsprekende) zaken als schoolreizen, jaarboek en schoolfotograaf worden daardoor in een ander daglicht gezet.

Uiteraard is Stichting CVO – AV, waar de Uilenhof deel van uitmaakt, al lange tijd bezig zich voor te bereiden op de wetswijziging. Alle noodzakelijke documenten en informatievoorziening naar ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en onze medewerkers zullen wij beschikbaar stellen via de bekende digitale middelen. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de school.