13 december 2016

Schoolstewards

In de domeinweek van 19 december t/m vrijdag 23 december zal het project Schoolstewards geïntroduceerd worden.

Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school.

Om die reden starten wij per 9 januari a.s. met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of gastvrouw van de school.

Alle leerlingen krijgen in de domeinweek een training van 0p ijgen weize, een organisatie die gespecialiseerd is in voorbereidingstrajecten rond dit thema (Zie www.oijw.nl).
Het voordeel van het inzetten van leerlingen als Steward is dat zij de taal van de leerlingen spreken. Tevens zien de Stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen. Eén school, samen één en dus ook sámen verantwoordelijk.

Hieronder kunt u de brief lezen die verstuurd is naar de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Downloads