15 mei 2014

Spaanse les voor 1e klassers

Leerlingen die hebben gekozen voor extra lessen Spaans hebben nu ongeveer 8 lessen  gehad. In die weken hebben leerlingen bijvoorbeeld geleerd zichzelf voor te stellen en korte zinnen te produceren.

Ze hebben  niet alleen geoefend met het Spaans, maar er is ook gewerkt aan het leren toepassen van compenserende strategieën om een taal te leren. Iets wat niet alleen bij het vak Spaans gebruikt kan worden, maar zeker ook handig is voor andere vakken. Op dit moment zijn leerlingen bezig met het onderwerp Hacer Compras (boodschappen doen). Hier leren zij o.a. de namen van voedingsmiddelen, vragen wat het kost, wat en hoe je kunt kopen bij een slager/visboer/bakker/drogist in Spanje etc. Dit alles gebeurt zoveel mogelijk op een activerende manier of in spelvorm.