7 oktober 2014

Taal- en rekentoets klas 1 in domeinweek

Op maandag 13 en vrijdag 17 oktober maken de leerlingen van klas 1 de referentietoetsen taal en rekenen. Het gaat om een zogenaamde nulmeting, d.w.z. we stellen vast wat de leerlingen al beheersen.

Cito ontwikkelt toetsen om in de onderbouw (klas 1 en 2) de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen vast te stellen. Waar nodig kan aan de hand van de uitslag (op bepaalde gebieden) extra aanbod taal of rekenen worden aangeboden. Alle leerlingen ontvangen over een aantal weken een exemplaar van hun toetsuitslag.