8 juli 2016

TOT 100% geslaagd

Gorinchemse school Uilenhof behaalt 100% slagingspercentage met innovatief techniek-onderwijstraject
Talent Ontwikkeling Techniek-programma laat leerlingen sneller doorstromen naar mbo en hbo

Op donderdag 7 juli 2016 ontvingen 21 leerlingen van De Uilenhof hun vmbo-diploma in het kader van Talent Ontwikkeling Techniek (TOT). Dit onderwijstraject is een unieke samenwerking tussen De Uilenhof (vmbo) en het Da Vinci College (mbo) waarbij vmbo-leerlingen in hun derde en vierde jaar deels onderwijs krijgen in het mbo. Daardoor zijn ze beter voorbereid en toegerust op het vervolgonderwijs, en gemotiveerder en enthousiaster voor een loopbaan in de techniek. Het traject loopt nu vier jaar, dit jaar is de eerste lichting TOT-leerlingen geslaagd.

De Uilenhof en het Da Vinci College zijn het traject begonnen om vmbo-leerlingen een uitdagend techniektraject te bieden, als tegenhanger voor de route havo-hbo. Veel goede vmbo-leerlingen willen met hun handen werken, alleen komen ze vaak in de meer theoretische havo terecht. Met het TOT-traject willen de instellingen hiervoor een alternatief bieden, en zo ook zorgen voor meer technici in de regio. Veel technische bedrijven in Gorinchem en omstreken zien een tekort aan goed geschoold personeel aankomen, of hebben daar al mee te maken.

Kern van het TOT-traject is dat de leerlingen versneld examen doen in de verplichte vakken, en daarnaast in leerjaar 3 een dag in de week op het Da Vinci les krijgen en in leerjaar 4 vier dagen. Ondanks de hogere werkdruk hebben nu alle 21 leerlingen van de eerste lichting het traject volbracht, met gemiddeld hogere cijfers dan reguliere leerlingen.

“Het traject past bij mij, ik vind techniek erg leuk en ben er ook goed in. Je leert dingen die je anders pas op het mbo krijgt en je kunt waar je goed in bent verder verbeteren. Wat ik zelf erg mooi vind is dat je de samenhang van de vakken ziet omdat je die moet toepassen in projecten. Het is hard werken, maar ik ben erg trots dat ik dit heb gehaald.”
Leerling TOT-traject

“We hebben TOT opgezet om de leerlingen die goed zijn in rekenen en techniek, maar minder in talen, een alternatief te bieden. Juist omdat ze nu veel meer mogen werken aan waar ze goed in zijn, halen ze de talen ook. Het is ook een groep leerlingen die meer aankan. Zij zijn nieuwsgierig, willen leren en hebben een groot creatief en probleemoplossend vermogen.”
Docent De Uilenhof

Traject draagt bij aan meer en beter geschoolde leerlingen voor techniek
TOT is een versnelde mavo-opleiding met veel aandacht voor techniek en technologie: binnen het TOT-programma bestaat de mogelijkheid in negen jaar een mavo-, mbo- en hbo-diploma te behalen. De leerlingen kunnen kiezen uit de mbo-opleidingen middenkader engineering, ict en bouw. Belangrijk aspect van het traject is dat het inspeelt op de talenten en motivatie van de leerlingen. Ze zijn gemotiveerder en enthousiaster dan reguliere leerlingen, en halen ook betere cijfers. De samenwerking tussen De Uilenhof en het Da Vinci College is een essentiële pijler voor het slagen van het traject.

Technici zijn onmisbaar voor de Nederlandse toekomst in zowel economische als maatschappelijke zin. Vanuit de overheid (TechniekPact, MTech) is er veel aandacht om het technisch talent van mavoleerlingen zo goed mogelijk te benutten en de doorstroom naar een technische vervolgopleiding te bevorderen. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen een bewuste keuze maken (voor exacte vakken of juist een ander profiel) op basis van een duidelijk beeld van exacte vakken en techniek/technologie en met de ervaring van interessant en aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij hun leefwereld en de praktijk. Het TOT-programma sluit daar direct op aan.