1 oktober 2014

Uilenhof doet mee aan pilot RTTI toetsen

Een goed inzicht in de ontwikkeling van een leerling en dus ‘weten waar je staat’ is een belangrijk gegeven voor zowel leerling, ouder als school. Natuurlijk besteden we daar op verschillende al aandacht aan, maar met pilot RTTI – toetsen hoopt de Uilenhof dit schooljaar weer een mooie kwaliteitsverbetering door te voeren. RTTI staat voor Reproduceren, Toepassen niveau 1 en 2 en Inzicht. Het gaat om hoogwaardige toetsen die digitaal worden aangeboden op zo’n 20 scholen in ons land.

De resultaten worden in een oogopslag in fraaie dashboards weergegeven. Uit een eerder gehouden enquête schreef een leerling dat digitaal toetsen bij allerlei vakken leuk is, je snel klaar bent en direct resultaten en verbetergebieden kunt zien.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.toetspunt.noordhoff.nl