15 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst voor buurtbewoners

Op vrijdagavond 12 januari waren er zo'n 40 buurtbewoners te gast op de Uilenhof voor een nieuwjaarsbijeenkomst.

Dit initiatief is twee jaar geleden al ontstaan toen een aantal buurtbewoners te gast waren om met medewerkers van de school in gesprek te gaan over de toekomstvisie van de Uilenhof. Dit moeten we erin houden, werd toen gezegd.

Initiatiefnemers uit de wijk hebben de plannen gepresenteerd over de te realiseren speeltuin aan de zijkant van ons gebouw. Het open contact met de buurtbewoners is een mooi voorbeeld van ons motto ‘kijken door familie-ogen’.