26 juni 2015

Uitreiking certificaat Maatschappelijke stage

Donderdag 25 juni ontvingen de leerlingen van klas 2 een certificaat voor hun maatschappelijke stage. Dit jaar werkten de leerlingen buiten schooltijd allemaal 30 uur bij een vrijwilligersorganisatie of instelling waar vrijwilligers werken.

Zo waren leerlingen dit schooljaar actief bij onder andere het dierenasiel, basisscholen, buurtcentra en sportclubs. Aan het einde van de stage schreven de leerlingen een verslag waarin ze terugblikten. Ook had elke leerling een stagelogboek waarin de leerling en de begeleider verslag deden van stageactiviteiten en vaardigheden die tijdens de stage werden geoefend. Bekijk hier de foto's.