11 januari 2017

Vrijwilligers (m/v)

Uilenhof op zoek naar vrijwilligers

De maatschappij is doorlopend in beweging, het onderwijs ook. Veranderingen gaan in hoog tempo. Dit geldt ook voor het onderwijs op ‘familieschool’ de Uilenhof. Als christelijke vmbo-school werken wij vanuit relatie aan persoonlijk en verbindend onderwijs. Ons motto daarbij is ‘Kijken door familie-ogen’. Dit geven we onder andere betekenis door de ander te beschouwen als familie waarmee je een onverbrekelijke band hebt en iemand het allerbeste gunt. Dagelijks komen er ruim 500 leerlingen naar onze kleinschalige locatie. De Uilenhof biedt de opleidingen Nieuwe Mavo, Havo Junior en TalentOntwikkelingTechniek. (TOT)

Wij nodigen iedereen die graag deel wil uitmaken van onze leef – en werkomgeving uit om een steentje bij te dragen als vrijwilliger. Daarbij gaat het om de volgende werkzaamheden en dagen/dagdelen:
• Mediatheek (bijv. toezicht leerlingen, uitlenen boeken)
– voorkeursdagen maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdag
• Surveillanten/Catering (bijv. toezicht in pauzes, ondersteuning in de keuken)
– voorkeursdagen maandag, dinsdag en woensdag
• Facilitaire ondersteuning (bijv. onderhoud werkzaamheden in en rond het gebouw)
– voorkeursdagen maandag en woensdag.

Wij bieden een gezellige en uitdagende werkomgeving. Al onze vrijwilligers krijgen een vaste vergoeding per uur (met een max. van € 150,00 per maand). Kijk voor meer informatie over de school op https://uilenhof.csdehoven.nl/.

Zou u/jij ons voor één of meer dagdelen kunnen komen ondersteunen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met dhr. A. van Horssen, directeur, tel 0183610120 of a.van.horssen@uilenhof.csdehoven.nl. Wij zien reacties graag uiterlijk 24 januari 2017 tegemoet via http://werkenbijstichting.cvo-av.nl/