20 september 2017

Week tegen pesten

Deze week (17 t/m 22 september) is de landelijke week tegen het pesten, met dit jaar als thema online pesten.

Aan het begin van het schooljaar is het een goed moment om in de klas te werken aan dit onderwerp en zo met elkaar te werken aan een goede en veilige groep. Als school vinden we het belangrijk om hier niet alleen nu maar het hele jaar aandacht aan te besteden. Samen met ouders en verzorgers hebben we hierin een gedeelde verantwoordelijkheid.
Tijdens de mentorlessen en dagopeningen wordt er dan ook deze week uitgebreid aandacht aan besteed.
In de bovenbouw bekijken de klassen een interactieve film over dit onderwerp in de onderbouw wordt er bijvoorbeeld met elkaar gesproken over wat je wel en niet zegt op WhatsApp.