Ons aanbod

De Uilenhof biedt binnen een kleinschalige omgeving uitdagend onderwijs.

Met het werken in domeinen (leergebieden) maken we je bewust van de samenhang van leerstof. Geen vak staat op zichzelf. Voor alle domeinen hebben we door middel van leerlijnen in beeld gebracht welk programma er nodig is om een vak goed te kunnen afronden. De leerstof van elk vak heeft te maken met andere vakken.

Leerlingen leren binnen de zes domeinen: Talen, Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Science, Vorming & Vaardigheden. Elk domein heeft een eigen plek in de school. Naast een vijftal domeindagen/weken kent de Uilenhof een uitgebreide zorgstructuur en is het onderwijsaanbod als volgt:

Brugklas mavo/havo

Alle leerlingen starten in een mavo/havo brugklas. We dagen leerlingen op hun niveau uit en bekijken in de loop van het eerste jaar welk vervolg het beste is: mavo 2, havo 2 of versneld doorstromen naar het mbo. Om hier achter te komen volgen alle leerlingen orientatieprogramma’s voor alle sectoren. Ook besteden we in de mentorlessen en skills lessen veel aandacht aan vragen zoals, “Wat vind je leuk, hoe leer je graag en welke beroepsrichting spreekt je aan”.

De Nieuwe Mavo

De mavo-opleiding (gl/tl) van de Uilenhof bevat een gevarieerd aanbod met vaklessen en uitdagende projecten. Leerlingen doen examen in de theoretische leerweg (met als extra vak technologie, de tl-plusvariant) of de gemengde leerweg. Na de onderbouw (klas 1 en 2) wordt een voorlopig vakkenpakket gekozen. In het examenjaar volgt dan het definitieve pakket.
Ook is het mogelijk om een versneld mavo – mbo traject te volgen. In schooljaar 2012/2013 is de Uilenhof als eerste school in Nederland hiermee gestart. Dit zgn. TOT – programma op het gebied van Techniek & Media kent de doorstroomrichtingen ICT, Middenkader en Bouw. Sinds schooljaar 2018/2019 zijn wij ook van start gegaan met de Versnelde mavo voor de andere twee sectoren: Zorg & Welzijn en Economie. Alle leerlingen kunnen hier aan deelnemen. Vanaf klas 2 starten we met een versnellingsprogramma binnen een van de sectoren.

• Havo Junior

Na de brugklas kunnen leerlingen op de Uilenhof ook doorstromen naar havo 2. In het programma van Havo Junior klas 2 is veel aandacht voor studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Binnen de zes domeinen bereiden de leerlingen zich optimaal voor op de bovenbouw van het havo. In afstemming met het Lyceum Oudehoven wordt het lesprogramma en de toetsen samengesteld. Ook volgt de HJ – groep al meerdere lessen op de havo-vwo locatie zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Vanaf leerjaar 3 maken de leerlingen de overstap naar Lyceum Oudehoven.