Decanaat: Studieadvies & instromen

Decanaat algemene informatie

Het decanaat op de Uilenhof valt onder het domein loopbaanoriëntatie. Vanaf klas 2 gaan leerlingen aan de slag met oriënteren op hun toekomst via de website dedecaan.net. Op deze site worden alles activiteiten georganiseerd die met loopbaanoriëntatie te maken hebben; ze maken er verschillende opdrachten, doen tests, maken een online portfolio en ook hun vakkenpakketkeuze gaat via deze site. Ouders kunnen zich aanmelden op onderstaande site om inzicht te krijgen in dit keuzeproces van hun zoon/dochter: uilenhof.dedecaan.net.

Klik hier voor contactformulier.

Maatschappelijke stage

Binnen de Uilenhof bieden we de maatschappelijke stage aan in de onderbouw.

In klas 1 organiseren de leerlingen een kunstzinnig-culturele activiteit voor een seniorencentrum.De activiteit in klas 1 bedraagt 10 uur.

Maatschappelijke stage

In klas 2 lopen de leerlingen stage bij een vrijwilligersorganisatie. De stage in klas 2 bedraagt 20 uur.

In de onderstaande Stageloper Uilenhof is meer informatie over de maatschappelijke stage te vinden. In klas 2 ontvangen de leerlingen een eigen exemplaar en een exemplaar voor de stage organisatie

Meer informatie over de maatschappelijke stage:

www.maatschappelijkestage.nl

www.samenlevenkunjeleren.nl

www.ikbengeweldig.nl

Beroepenstage

In klas 3 gaan de leerlingen 2 weken op beroepenstage om zich te oriënteren op een beroep en mogelijke vervolgopleiding. Dit in het kader van loopbaanoriëntatie.