Schoolkosten

Hieronder vindt u een overzicht van alle schoolkosten.

Ieder nieuw schooljaar brengt kosten met zich mee, waaronder de vrijwillige ouderbijdrage en nog een aantal andere kosten, zoals:

kosten leerjaar     –     aanschaf leerlingbenodigdheden     –     projecten/  excursies.

Wat betaalt een school van de vrijwillige ouderbijdrage?

De bijdrage is bedoeld voor extra schoolactiviteiten die niet tot het verplichte lesprogramma behoren en niet worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor het realiseren van een excursie, vieringen of bijvoorbeeld een schoolfeest hebben wij uw bijdrage nodig, zodat er ook ruimte is voor activiteiten die het naar school gaan nog leuk(er) maken. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Er is geen sprake van uitsluiting wanneer de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald.